Технически и гаранционни изисквания - итериорни врати - Магазини за мебели, паркети и врати КАНОР
Гарантирано качество от Канор - онлайн магазин за мебели,паркети и врати

безспорно качество на Мебели, Паркети и Врати

Технологични и гаранционни изисквания за поставяне на врати и тяхната експлоатация

За монтажа на интериорни врати е необходимо наличие на следните условия:

- Прави стени и подове.

- Изисква се положена подова настилка, както и завършени довършителни работи по стените.

- Завършени строително-монтажни дейности, които са съпроводени с мокри процеси в близост до вратата, касата или монтажната пяна.

За експлоатация на интериорните врати:

Възможно е възникване на повреди на изделия или части от изделия в следствие на недобросъвестна експлоатация, неправилна експлоатация, неправилно съхранение, неправилен монтаж или третиране с неподходящи вещества и препарати в случаите, когато изделията са използвани не по предназначение и при необичайни условия. Неправилното, недобросъвестно или не по предназначение съхраняване или ползване води до повреда на продуктите или части от тях, както и:

1. Когато стоката е почиствана или обслужвана неправилно или с неподходящи или увреждащи материали или почистващи продукти. Такива са почистващи препарати на спиртна, киселинна, ацетонова основа и други, взаимодействащи с покритието на вратите.

2. Когато върху нея е приложено усилие, налягане, напрежение, температура или тежест извън предвидените и обичайните за такъв вид продукт условия на съхранение, поддръжка и експлоатация.

3. Когато влагата в помещението, където се съхранява или е монтирана вратата е над нормалната или когато са извършвани строителни работи свързани с мокри процеси в близост до вратата, касата или монтажната пяна.

4. Във всички останали случаи, когато по преценка на продавача е на лице недобросъвестно или неправилно отношение, съхранение, поддръжка, ползване или експлоатация на продукта.


Tags: мебели, мебели за хол, мебели за кухня, мебели за трапезария, шкафчета, модули за кухня, мебели за антре, мебелировка, маси, маса, обзавеждане за кухня

..................................