Подови настилки с подово отопление - КАНОР
Гарантирано качество от Канор - мебели,паркети и врати

За подови настилки с подово отопление:

Общото термично съпротивление за подово покритие не трябва да превишава около 0.15 m2 K/W.

Повърхностната температура на пода е макс. 29о С (препоръчително е да не превишава 27о С) при правилно работеща система за подово отопление.

 

плаващо полагане

Плаващо полагане:

 1.           Перваз
 2.           Харо-подова настилка
 3.           2,5 мм вълнообразен картон (велпапе) или 2 мм коркова подложка-руло (неприложимо със СайлънтПро).
 4.           ПЕ-фолио върху замазка
 5.           Изолационна лента в края
 6.           Замазка
 7.           Отоплителна тръба или кабел
 8.           ПЕ-фолио
 9.           Топлоизолация
 10.        Парна бариера, съгласно стандарта и състоянието на техниката

лепене за основа

Полагане с лепене към основата:

 1.           Перваз
 2.           Харо-подова настилка
 3.           Грунд и специално лепило
 4.           Изолационна лента в края
 5.           Замазка (65 – 70 мм дебелина)
 6.           Отоплителна тръба или кабел
 7.           ПЕ-фолио
 8.           Топлоизолация
 9.           Парна бариера, съгласно стандарта и състоянието на техниката

 

 1.                    Замазката трябва да бъде положена професионално (както е посочено в Стандарта DIN 18353), във връзка с това, да отговарят също на инструкциите за отопляеми подови конструкции, издадени от Централната Асоциация на Германската Конструкционна Индустрия. Времето за втвърдяване (съхнене) преди стартирането на фазата за нагряване, която подготвя пода за полагане на подова настилка, е минимум 28 дни за циментови подове  и най-малко 14 дни за анхидритни подове. Замазката е готова за полагане на подово покритие, когато по СМ-метода за измерване на влага стойността на влагата е 1,8 СМ % за циментови подове и 0,3 СМ % за анхидритни основи. Затварянето на фуги и пукнатини в замазката с двукомпонентни смоли е задължително и за двата вида монтаж – лепене към основата и плаващо полагане на подова настилка. Също така, компенсационните фуги, направени във връзка с подовото отопление от производителя, трябва да бъдат покрити от подовата настилка.
 2. Схема на подгряване
 3.                    По време на подготвителната фаза на нагряване за полагане на подовата настилка, повишавайте температурата от подаващата тръба с 10о С всеки ден, започвайки от 25о С. Вдигайте температурата, докато се достигне максималната температура от 55о С (или максимума на системата, ако е по-малко от 55о С). Не намалявайте температурата през нощта!
 4.                    Поддържайте без прекъсване температурата на системата на 55о С (съответно на максимум) в продължение на 11 дни. Не намалявайте температурата през нощта!
 5.                    Намалявайте температурата с 10о С всеки ден, докато достигнете температура от 25о С. Не намалявайте температурата през нощта!
 6.                    Сега направете замерване на влагата с СМ-измервателен уред. Извършете измерването в определените за това точки. Ако тестът покаже, че замазката не е готова за полагане на подова настилка, продължете нагряването при температура от около 40о С, докато замазката постигне необходимата за полагане на подова настилка влага.
 7.                    Сега можете да монтирате Харо-подова настилка. Моля, спазвайте инструкциите за монтаж! Температурата на повърхността на замазката по време на монтажа не трябва да бъде по-ниска от 18о С и относителната влага във въздуха трябва да е максимално 65%.
 8.                    Условията, споменати в т. 6 трябва да бъдат поддържани най-малко още 5 дена след полагането на подовата настилка.
 9.                    Сега подовото отопление може да бъде ползвано през отоплителния сезон.

 

Подова охладителна система

 1.                    Харо-подови настилки са подходящи за монтиране върху подови охладителни системи.
 2.                    За да се избегне конденз на вода, което би увредило подовата настилка, контролер на точката на оросяване трябва да бъде вграден в охладителната система.

✓ Най-добрa цена на в София и Бургас, гарантирано качество и бърз монтаж - (02) 971 20 84

, продажба на , мебели за хол, мебели за кухня, мебели за трапезария, шкафчета, модули за кухня, мебели за антре, мебелировка, маси, маса, обзавеждане за кухня, продажба, продажба на ламинат, трислоен паркет, блиндирана врата, входна врата, интериорни врати